Ofisprofis.sk je katalóg produktov. Pre nákup tovaru pokračujte na www.3psluzivam.sk

Prepravné podmienky


Štandardná doba expedovania tovaru, ak nie je dohodnuté inak, je 48 hodín.  Objednávka doručená predávajúcemu po 16.00. hodine, bude spracovná v nasledujúci pracovný deň, odkedy začne plynúť štandardná doba dodania.


Pokiaľ by mala dodacia lehota končiť v deň pracovného voľna v Slovenskej republike, končí v rovnakej dobe prvý nasledujúci pracovný deň.


Predávajúci je oprávnený plniť objednávku aj po častiach, pokiaľ kupujúceho vopred o takomto plnení informuje, a ten s tým súhlasí.


Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania, pokiaľ je prístupnosť na miesto dopravnými prostriedkami bežne užívanými predávajúcim znemožnená alebo sťažená nad bežnú mieru.


Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania v prípade, že došlo na strane výrobcu (dodávateľa) k akýmkoľvek obmedzeniam prípadne zrušeniam distribučných práv alebo k iným nepredvídateľným prekážkam. O tých to skutočnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho.


Spolu s dodaným tovarom je doručená kupujúcemu aj faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Na týchto dokladoch je vždy uvedená identifikácia a množstvo tovaru ktoré kupujúci obdržal. Ak kupujúci doklady nenašiel, je povinný to okamžite oznámiť predávajúcemu.


Cena dopravy:

V Bratislave:

   - 4,20 € pri celkovej hodnote objednávky do 24 € vrátane DPH.

   - Zdarma pri celkovej hodnote objednávky nad 24 € vrátane DPH.

Mimo Bratislavy

   - 9,6 € pri celkovej hodnote objednávky do 120 € vrátane DPH.

   - 4,8 € pri celkovej hodnote objednávky do 240 € vrátane DPH.

   - Zdarma pri celkovej hodnote objednávky nad 240 € vrátane DPH.